Bøker

Gode bilder gir gode bøker

Over tretti bøker har det til felles at de er illustrert av undertegnede. I flere av dem er jeg også forfatter, eller medforfatter. Fotoarkivet danner ofte et godt grunnlag for å illustrere bøker med geografisk tilknytning.

En spesiell nisje er dessuten fotografering av mat, noe som hittil har resultert i fem kokebøker. Gjennom årene har jeg ervervet bred erfaring som prosjektansvarlig for bokprosjekter, og kan således bidra til at nye bøker ser dagens lys.

Ta gjerne kontakt.