Foto Midt-Norge

Av og til kan et bilde utgjøre hele forskjellen

på hvordan et budskap blir mottatt.


Foto Midt-Norge eies og drives av fotograf Steinar Johansen.


I porteføljen finner du en lang rekke bilder fra Norge og utlandet.

Temaene er mange og spenner fra mat til næringsliv og fra nasjonalparker til sørsamer,

for å nevne noen.


Finner du noe du ønsker å bruke så ta kontakt
- vi tilpasser vi filene til dine behov.